top of page
Starlight logo photoshop yavrsni.pngStar

Professional consulting and sales of Led lighting

and Led displays

Profesionalno savjetovanje i prodaja Led rasvjete i Led displeja

Još uvijek smo mlada tvrtka s 30-godišnjim iskustvom koje svakodnevno rade na poboljšanju u svakom području, posebno ispunjavajući naša obećanja.

Prije nego što su LED diode prevladale u našem svakodnevnom životu, rana primjena su bili LED zasloni, što je bilo naše upoznavanje s novom tehnologijom. Prvi proizvodi koje smo lansirali bili su LED DISPLEJI.

Tada smo znali ono što svijet sada zna: LED tehnologija postat će standard za energetsku učinkovitost i primarna alternativa tradicionalnim sustavima rasvjete za komercijalnu i industrijsku rasvjetu.

Naša tvrtka posvećuje posebnu pozornost razvoju rješenja koja mogu smanjiti troškove električne energije za naše kupce.

Posjedujemo znanje i vještine koje pomažu našim kupcima u odabiru najprikladnijih proizvoda i dizajna, u skladu sa standardima i specifičnim tehničkim propisima o novoj učinkovitoj LED rasvjeti.


Naša je filozofija uvijek bila da svaki član tima doprinosi zadovoljavanju potreba naših kupaca, a to potvrđuju i naši dugoročni odnosi s kupcima.

We are still a young company with 30 years experience working daily to improve in every area, especially delivering on our promises.

Before LEDs became prevalent in our everyday lives, an early application was LED displays, which was our introduction to the new technology.  The first products we launched were LED DISPLAYS .

What we knew then is what the world knows now: LED technology would become the standard for energy-efficiency and the primary alternative to traditional lighting systems for commercial and industrial lighting.

Our company pays particular attention to the development of solutions able to reduce the electric energy cost for our customers.

We have the know-how and skills to support our customers in the choice of the most suitable products and the design, in compliance with the standards and specific technical regulations on new effective LED lighting.


Our philosophy has always been that every team member contributes to satisfying our customers’ needs and our long-term customer relationships attest to that.
 

bottom of page